תקנון

1.         מידע כללי לרוכשים באתר
1.1       אתר המכירות מנועי אריה קרול בע"מ להלן "האתר" הנו אתר למסחר אלקטרוני במוצרי חשמל ואלקטרוניקה לבית. 
            האתר מנהל בתוכו גם חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת הישראלית.   
1.2       האתר הינו בבעלות חברת מנועי אריה קרול להלן "החברה".
 
2.         תנאים כללים למכירות רגילות, מכירות קבוצתיות ומכרזים.
2.1       כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר להלן "המבצע" מצהיר בזאת כי קרא את התקנות האתר וכי הם נהירים וברורים לו וכי הוא מסכים לקבלם ולפעול
            עפ"י הוראתם.      
2.2       "המבצע"- הינו כל גבר או אישה אשר מלאו להם 18 שנים ו/או חברה ואשר מחזיקים ברשותם כרטיס אשראי בתוקף משל אחת החברות המצוינות לעי"ל:
            ישראכרט בע"מ.
            ויזה כאל.
            ויזה אלפא.
            דיינרס קלאב בע"מ.
            אמריקן אקספרס.
            והמעוניינים לבצע רכישות באמצעות "האתר".
2.3       "המבצע" מצהיר בזאת כי קרא את הוראות תקנון זה וכי הם ברורים לו וכי הוא מסכים לפעול על פיהן במלואן וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או
             תביעה הן במישרין והן  בעקיפין כנגד בעלי "החברה" ו/או מי מטעמם.
2.4       "המבצע" מצהיר בזאת כי ידוע לו שתנאי מקדים לאישור כל פעולת רכישה "באתר" הינו קבלת אישור חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב "המבצע"
            לתשלום בגין רכישות אשר ביצע "באתר" ו/או גיהוץ הכרטיס "באתר".
 
3.          המוצרים המוצאים למכירה באתר
3.1       כל המוצרים המוצעים "באתר" הינם חדשים מסוג א' באריזה מקורית של היצרן.
            וזכאים לשנת אחריות מלאה של היבואן /היצרן מיום רכישתם בפועל.
3.2       ניתן למצוא "באתר" מפרט תכונות של כל אחד מן המוצרים המוצעים בו למכירה.
            כמו כן ניתן לראות "באתר" את תמונת המוצר המוצע למכירה.
            התמונות הן להמחשה בלבד.
            מפרטי המוצרים כפי שפורסמו בקטלוג היבואן/היצרן ועל אחריותו בלבד.
            מבצעים המפורסמים באתר על פי תקנון היבואן/היצרן .
3.3       מחירי הצרכן המופיעים "באתר" הינם מחירי המחירון כפי שפורסמו ע"י היבואנים/היצרנים. חברת אריה קרול בע"מ אינה אחראית לאמיתותם של
            המחירים המוצגים ע"י היבואנים/היצרנים וממליצה לבדוק את מחירי המוצרים טרם רכישתם באתר. 
 3.4      האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים למכירה "באתר" איכותם טיבם חלה על היבואנים/היצרנים בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר ומוצר כפי
            שנקבע ע"י היבואנים/היצרנים.    
            על חלק מהמוצרים המוצעים באתר חלה "חובת פתיחת המוצר ע"י טכנאי מורשה" מטעם היבואן- כתנאי לקיום האחריות.
            "המבצעים" מצהירים בזאת כי תוכן סעיף זה נהיר וברור להם וכי לא תהה להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה הן במישרין והן בעקיפין כנגד בעלי
            "החברה" ו/או מי מטעמם.
 
4.         התשלום:
4.1       בעת ביצוע פעולת רכישה יידרש המבצע להקליד את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי אשר באמצעותו ישלם בעבור הרכישה שביצע.
4.2       התשלום עבור ביצוע העסקה יבוצע בבית העסק רק לאחר אספקת המוצר לבית הלקוח.
4.3      פרטי כרטיס האשראי אשר ישמשו את חברת אריה קרול בע"מ בעת התשלום בגין הרכישה שבוצעה, לא יישמרו במערכת מטעמי אבטחה.
4.4      תיאום מועד לאספקת המוצר לבית "המבצע"- יבוצע טלפונית באמצעות המוביל.
            בכפוף לאספקת המוצר תשלח "למבצע" חשבונית מס כחוק.
4.5       מחירי המוצרים המוצעים למכירה "באתר" כוללים מע"מ כחוק.
 
5          פרטים אישיים:
5.1       באת ביצוע פעולת רכישה יידרש "המבצע" למסור את פרטיו האישיים.
           "המבצע" מצהיר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית וכנגד כל המגיש פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין כל נזק
            שיגרם "לחברה" עקב דיווח כוזב.
5.2       הפרטים האישיים ישמרו במאגר לקוחות "החברה" וישמשו אותה לדיוור הודעות דואר בגין מבצעים ועדכונים שוטפים אשר "החברה" תרצה להעביר
             "למבצע".
            משלוח הודעות הדואר יופסק מיידית עם בקשתו של "המבצע" לכך.
 
6          אספקת מוצרים:
            שיטת המשלוח היא הובלה עד לבית הלקוח.
6.1       אספקת המוצרים שנרכשו "באתר" תתבצע בהתאם למספר ימי האספקה המופיעים "באתר" לצד פרטי המוצר הנבחר.
6.2       הלקוח יוכל לעקוב אחר מצב הזמנתו באתר בעזרת מיילים שיישלחו אליו.
6.3       "החברה" תעשה את מיטב יכולתה בכדי לספק את המוצר המזומן "למבצע" מהר ככל האפשר. במקרים חריגים בשל אילוצים שאינם בשליטתנו שומרת 
            החברה
            לעצמה את הזכות לזמן אספקה ארוך יותר. ללא מחויבות פיצוי מכל סוג שהוא "למבצע" ו/או למי מטעמו.
6.4       עלות אספקת המוצרים לבית "המבצע" תופיע בדף הרלוונטי "באתר".
            במידה ומופיע "הובלה חינם" הכוונה בין האזורים רחובות עד חדרה
            החברה תעשה כמיטב יכולתה להוזיל את מחירי ההובלה לבתי לקוחותיה.
            דמי ההובלה הסופיים ייקבעו בעת תיאום האספקה על פי מקום המגורים והקומה וע"פ המצוין באתר.
6.5      מועד האספקה המדויק יתואם טלפונית עם "המבצע" לאחר קבלת אישור חברת האשראי בגין אישור התשלום. החברה תעשה כמיטב יכולתה לצמצם 
            למינימום את מספר ימי ההמתנה לאספקה.
 
7          ביטול עסקה:
7.1       המבצעים רכישות "באתר" זכאים לביטול העסקה שבצעו עד 14 ימים מיום קבלת המוצר לביתכם שהוא ארוז באריזתו המקורית. 
            "החברה" תזכה את "המבצע" בסכום הרכישה המלא ובהתאם לתנאי התשלום ששולמו בגינו בזיכוי עלות דמי ההובלה אל בית "המבצע" וממנו חזרה
            למחסן "החברה".
7.2       והיה וחברת האשראי אשר באמצעותה ביקש "המבצע" לשלם בעבור רכישותיו "באתר" לא תאשר את העסקה והתשלום מכל סיבה שהיא זכאית "החברה"
            לבטל את העסקה ולא לספק את המוצר המזומן מבלי "שלמבצע" ו/או למי מטעמו תהה  עילה לתבוע את "החברה" בגין ביטול העסקה בנסיבות אילו.
 
8.         ברירת דין ומשפט:
8.1     "המבצע" מצהיר בזאת כי נהיר וברור לו כי החוק החל על כל העסקאות אשר יבוצעו באמצעות "האתר" יהיה החוק הישראלי בלבד.
           כל תביעה משפטית באם תהה תוגש בבית הדין המחוזי בתל אביב בלבד.
 
9.        שונות:
9.1      "החברה" לא תישא בכל אחריות הן במישרין והן בעקיפין לכל מקרה שבו לא התקבלה במערכת "האתר" פניה/הזמנה ע"י "המבצע" ו/או מי מטעמו עקב
          בעיה טכנית/טכנולוגית או מכל סוג שהוא.
          אי קבלת הפניה /ההזמנה לא תהה עילה "למבצע" לתבוע את "החברה".
9.2     "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים "באתר" על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שהוא.
9.3     שמורה "לחברה" הזכות שלא לקבל /לספק הזמנת רכישה באם יתברר לה כי בפעולת הרכישה התבצע הליך שאינו בהתאם לתקנון "החברה" ו/או בהתאם
          לחוק הישראלי ו/או בשל טעות שחלה במחירי המוצרים המוצגים למכירה באתר ו/או בשל סוף דגם ו/או מסיבות שלא תלויות "בחברה".
          החברה תהיה פטורה מחובת פיצוי הלקוח עקב ביטול העסקה מצידה מכל סיבה שהיא.          
9.4     "החברה" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את מחירי המכירה של המוצרים המופיעים למכירה "באתר" בכל מועד שהוא.
9.5     "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במידה וחלה טעות במחיר המוצר/בתנאי התשלום כפי שהופיעו בדפי "האתר" עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
9.6     אין "החברה" נוטלת אחריות מכל סוג שהוא לגבי התוכן המודפס של דפי "האתר" ו/או לתמונות ולמפרטים המופיעים "באתר".
          והיה ותופיע טעות בחומר המודפס בדפי "האתר" תהה "החברה" משוחררת מכל אחריות.
9.7     "ט.ל.ח"
9.8     במידה ויחול שינוי בשערי המטבעות ו/או בשעורי המכסים/ההיטלים החלים על המוצרים המופיעים למכירה "באתר" בין מועד פרסומם "באתר" לבין
          מועד אספקתם בפועל "למבצע" רשאית החברה לבטל את העסקה במחיר הנמוך ו/או לחילופין להציע "למבצע" הצעה חדשה בהתאם לעלויות החדשות הנובעות
          כתוצאה מהשינוי.
          במידה "והמבצע" לא הסכים להצעה זו תהה שמורה לו הזכות לביטול העסקה עפ"י סעיף 7.1 בתקנון זה.       
9.9       החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תוכן תקנון זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שהוא.
 
10        מכרזים:
            מי רשאי להשתתף במכרז?
            כל אדם אשר מלאו לו 18 שנה וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת החברות הנ"ל:
           ישראכרט, מאסטרכארד, ויזה כאל, לאומי ויזה, דיינרס קלאב ואמריקן אקספרס.
           המוצרים במכרזים
           כל המוצרים המוצעים במכרזים חדשים לחלוטין ובאריזתם המקורית.
           על כל המוצרים ישנה אחריות של היצרן/יבואן.
           תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
           מחירי המוצרים (מחיר מחירון) מתקבלים מהיבואנים ואלו המחירים המומלצים על ידיהם.
           מומלץ לבצע סקר שוק לפני ההשתתפות במכרז.
           תנאי תשלום
           תנאי התשלום עבור כל מכרז הם למזומן.
           לאחר זכייה במכרז יצור קשר נציג מחברת אריה קרול בע"מ עם הזוכה לתאום התשלום.
           סכום החיוב יהיה הסכום שבו זכה המשתתף במכרז בתוספת עלות ההובלה של המוצר בדף המכרז.
           לזוכים תהה אפשרות לשלם בגין המוצר בתשלומים בתוספת ריבית לכל תשלום.
           החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה באם לא התקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על הקניה, או מכל סיבה אחרת על פי שיקולה הבלעדי של
           החברה.
 
 
   11.   אספקה:
          זמן ההספקה של המוצר עד 7 ימי עבודה (וזאת במידה ולא חסר המוצר במחסן היבואן).
          אספקה בין אשדוד לחיפה תוך 5 ימי עבודה. 
          במקרים חריגים בשל אילוצים שאינם בשליטתנו שומרת החברה לעצמה את הזכות לזמן אספקה ארוך יותר.   
          החברה תעשה את מרב המאמצים לספק ללקוח את המוצר בזמן הקצר ביותר.
          מועד ההספקה המדויק יתואם טלפונית עם הלקוח לאחר קבלת אישור מחברת האשראי.
          במידה והמוצר המזומן אינו קיים במלאי החברה ולא ניתן לספקו או לספק מוצר זהה במחיר ו/או בתכונות תבוטל הזכייה / ההזמנה.
          ביטול זכייה במכרז
         מכרז יחשב כמבוטל אם יתברר שנגרמה תקלה טכנית בזמן המכרז שנבעה מבעיות תקשורת או מבעיות תוכנה או חומרה או בעיות אחרות שמנעו מהמכרז
         להתקיים באופן תקין.
          החברה תהיה פטורה מחובת פיצוי הלקוח עקב ביטול העסקה מכל סיבה שהיא.
          החברה רשאית לבטל הצעות למכרזים בכל מקרה בו נפלה טעות בהדפסה, הקלדה, תאור או כל פרט המתייחס למכירות במכרזים באתר.
          לקוח אשר מעוניין לבטל זכייתו ישלח הודעת ביטול בפקס או בדואר אלקטרוני, לאחר הספקת המוצר רשאי הלקוח להחזיר את המוצר תוך 14 ימים מיום
          ההזמנה כשהוא סגור וארוז באריזתו המקורית.  
          במקרה כזה יחוייב הלקוח במחירי ההובלה.
 
 
12.     המחירים המפורסמים הם רק לקנייה דרך האתר.
12.1   החברה שומרת לעצמה את הזכות לגהץ את כרטיס האשראי בבית הלקוח לעיסקה בטוחה.

 
תקנון

1.         מידע כללי לרוכשים באתר
1.1       אתר המכירות מנועי אריה קרול בע"מ להלן "האתר" הנו אתר למסחר אלקטרוני במוצרי חשמל ואלקטרוניקה לבית. 
            האתר מנהל בתוכו גם חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת הישראלית.   
1.2       האתר הינו בבעלות חברת מנועי אריה קרול להלן "החברה".
 
2.         תנאים כללים למכירות רגילות, מכירות קבוצתיות ומכרזים.
2.1       כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר להלן "המבצע" מצהיר בזאת כי קרא את התקנות האתר וכי הם נהירים וברורים לו וכי הוא מסכים לקבלם ולפעול
            עפ"י הוראתם.      
2.2       "המבצע"- הינו כל גבר או אישה אשר מלאו להם 18 שנים ו/או חברה ואשר מחזיקים ברשותם כרטיס אשראי בתוקף משל אחת החברות המצוינות לעי"ל:
            ישראכרט בע"מ.
            ויזה כאל.
            ויזה אלפא.
            דיינרס קלאב בע"מ.
            אמריקן אקספרס.
            והמעוניינים לבצע רכישות באמצעות "האתר".
2.3       "המבצע" מצהיר בזאת כי קרא את הוראות תקנון זה וכי הם ברורים לו וכי הוא מסכים לפעול על פיהן במלואן וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או
             תביעה הן במישרין והן  בעקיפין כנגד בעלי "החברה" ו/או מי מטעמם.
2.4       "המבצע" מצהיר בזאת כי ידוע לו שתנאי מקדים לאישור כל פעולת רכישה "באתר" הינו קבלת אישור חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב "המבצע"
            לתשלום בגין רכישות אשר ביצע "באתר" ו/או גיהוץ הכרטיס "באתר".
 
3.          המוצרים המוצאים למכירה באתר
3.1       כל המוצרים המוצעים "באתר" הינם חדשים מסוג א' באריזה מקורית של היצרן.
            וזכאים לשנת אחריות מלאה של היבואן /היצרן מיום רכישתם בפועל.
3.2       ניתן למצוא "באתר" מפרט תכונות של כל אחד מן המוצרים המוצעים בו למכירה.
            כמו כן ניתן לראות "באתר" את תמונת המוצר המוצע למכירה.
            התמונות הן להמחשה בלבד.
            מפרטי המוצרים כפי שפורסמו בקטלוג היבואן/היצרן ועל אחריותו בלבד.
            מבצעים המפורסמים באתר על פי תקנון היבואן/היצרן .
3.3       מחירי הצרכן המופיעים "באתר" הינם מחירי המחירון כפי שפורסמו ע"י היבואנים/היצרנים. חברת אריה קרול בע"מ אינה אחראית לאמיתותם של
            המחירים המוצגים ע"י היבואנים/היצרנים וממליצה לבדוק את מחירי המוצרים טרם רכישתם באתר. 
 3.4      האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים למכירה "באתר" איכותם טיבם חלה על היבואנים/היצרנים בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר ומוצר כפי
            שנקבע ע"י היבואנים/היצרנים.    
            על חלק מהמוצרים המוצעים באתר חלה "חובת פתיחת המוצר ע"י טכנאי מורשה" מטעם היבואן- כתנאי לקיום האחריות.
            "המבצעים" מצהירים בזאת כי תוכן סעיף זה נהיר וברור להם וכי לא תהה להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה הן במישרין והן בעקיפין כנגד בעלי
            "החברה" ו/או מי מטעמם.
 
4.         התשלום:
4.1       בעת ביצוע פעולת רכישה יידרש המבצע להקליד את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי אשר באמצעותו ישלם בעבור הרכישה שביצע.
4.2       התשלום עבור ביצוע העסקה יבוצע בבית העסק רק לאחר אספקת המוצר לבית הלקוח.
4.3      פרטי כרטיס האשראי אשר ישמשו את חברת אריה קרול בע"מ בעת התשלום בגין הרכישה שבוצעה, לא יישמרו במערכת מטעמי אבטחה.
4.4      תיאום מועד לאספקת המוצר לבית "המבצע"- יבוצע טלפונית באמצעות המוביל.
            בכפוף לאספקת המוצר תשלח "למבצע" חשבונית מס כחוק.
4.5       מחירי המוצרים המוצעים למכירה "באתר" כוללים מע"מ כחוק.
 
5          פרטים אישיים:
5.1       באת ביצוע פעולת רכישה יידרש "המבצע" למסור את פרטיו האישיים.
           "המבצע" מצהיר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית וכנגד כל המגיש פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין כל נזק
            שיגרם "לחברה" עקב דיווח כוזב.
5.2       הפרטים האישיים ישמרו במאגר לקוחות "החברה" וישמשו אותה לדיוור הודעות דואר בגין מבצעים ועדכונים שוטפים אשר "החברה" תרצה להעביר
             "למבצע".
            משלוח הודעות הדואר יופסק מיידית עם בקשתו של "המבצע" לכך.
 
6          אספקת מוצרים:
            שיטת המשלוח היא הובלה עד לבית הלקוח.
6.1       אספקת המוצרים שנרכשו "באתר" תתבצע בהתאם למספר ימי האספקה המופיעים "באתר" לצד פרטי המוצר הנבחר.
6.2       הלקוח יוכל לעקוב אחר מצב הזמנתו באתר בעזרת מיילים שיישלחו אליו.
6.3       "החברה" תעשה את מיטב יכולתה בכדי לספק את המוצר המזומן "למבצע" מהר ככל האפשר. במקרים חריגים בשל אילוצים שאינם בשליטתנו שומרת 
            החברה
            לעצמה את הזכות לזמן אספקה ארוך יותר. ללא מחויבות פיצוי מכל סוג שהוא "למבצע" ו/או למי מטעמו.
6.4       עלות אספקת המוצרים לבית "המבצע" תופיע בדף הרלוונטי "באתר".
            במידה ומופיע "הובלה חינם" הכוונה בין האזורים רחובות עד חדרה
            החברה תעשה כמיטב יכולתה להוזיל את מחירי ההובלה לבתי לקוחותיה.
            דמי ההובלה הסופיים ייקבעו בעת תיאום האספקה על פי מקום המגורים והקומה וע"פ המצוין באתר.
6.5      מועד האספקה המדויק יתואם טלפונית עם "המבצע" לאחר קבלת אישור חברת האשראי בגין אישור התשלום. החברה תעשה כמיטב יכולתה לצמצם 
            למינימום את מספר ימי ההמתנה לאספקה.
 
7          ביטול עסקה:
7.1       המבצעים רכישות "באתר" זכאים לביטול העסקה שבצעו עד 14 ימים מיום קבלת המוצר לביתכם שהוא ארוז באריזתו המקורית. 
            "החברה" תזכה את "המבצע" בסכום הרכישה המלא ובהתאם לתנאי התשלום ששולמו בגינו בזיכוי עלות דמי ההובלה אל בית "המבצע" וממנו חזרה
            למחסן "החברה".
7.2       והיה וחברת האשראי אשר באמצעותה ביקש "המבצע" לשלם בעבור רכישותיו "באתר" לא תאשר את העסקה והתשלום מכל סיבה שהיא זכאית "החברה"
            לבטל את העסקה ולא לספק את המוצר המזומן מבלי "שלמבצע" ו/או למי מטעמו תהה  עילה לתבוע את "החברה" בגין ביטול העסקה בנסיבות אילו.
 
8.         ברירת דין ומשפט:
8.1     "המבצע" מצהיר בזאת כי נהיר וברור לו כי החוק החל על כל העסקאות אשר יבוצעו באמצעות "האתר" יהיה החוק הישראלי בלבד.
           כל תביעה משפטית באם תהה תוגש בבית הדין המחוזי בתל אביב בלבד.
 
9.        שונות:
9.1      "החברה" לא תישא בכל אחריות הן במישרין והן בעקיפין לכל מקרה שבו לא התקבלה במערכת "האתר" פניה/הזמנה ע"י "המבצע" ו/או מי מטעמו עקב
          בעיה טכנית/טכנולוגית או מכל סוג שהוא.
          אי קבלת הפניה /ההזמנה לא תהה עילה "למבצע" לתבוע את "החברה".
9.2     "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים "באתר" על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שהוא.
9.3     שמורה "לחברה" הזכות שלא לקבל /לספק הזמנת רכישה באם יתברר לה כי בפעולת הרכישה התבצע הליך שאינו בהתאם לתקנון "החברה" ו/או בהתאם
          לחוק הישראלי ו/או בשל טעות שחלה במחירי המוצרים המוצגים למכירה באתר ו/או בשל סוף דגם ו/או מסיבות שלא תלויות "בחברה".
          החברה תהיה פטורה מחובת פיצוי הלקוח עקב ביטול העסקה מצידה מכל סיבה שהיא.          
9.4     "החברה" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את מחירי המכירה של המוצרים המופיעים למכירה "באתר" בכל מועד שהוא.
9.5     "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במידה וחלה טעות במחיר המוצר/בתנאי התשלום כפי שהופיעו בדפי "האתר" עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
9.6     אין "החברה" נוטלת אחריות מכל סוג שהוא לגבי התוכן המודפס של דפי "האתר" ו/או לתמונות ולמפרטים המופיעים "באתר".
          והיה ותופיע טעות בחומר המודפס בדפי "האתר" תהה "החברה" משוחררת מכל אחריות.
9.7     "ט.ל.ח"
9.8     במידה ויחול שינוי בשערי המטבעות ו/או בשעורי המכסים/ההיטלים החלים על המוצרים המופיעים למכירה "באתר" בין מועד פרסומם "באתר" לבין
          מועד אספקתם בפועל "למבצע" רשאית החברה לבטל את העסקה במחיר הנמוך ו/או לחילופין להציע "למבצע" הצעה חדשה בהתאם לעלויות החדשות הנובעות
          כתוצאה מהשינוי.
          במידה "והמבצע" לא הסכים להצעה זו תהה שמורה לו הזכות לביטול העסקה עפ"י סעיף 7.1 בתקנון זה.       
9.9       החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תוכן תקנון זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שהוא.
 
10        מכרזים:
            מי רשאי להשתתף במכרז?
            כל אדם אשר מלאו לו 18 שנה וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת החברות הנ"ל:
           ישראכרט, מאסטרכארד, ויזה כאל, לאומי ויזה, דיינרס קלאב ואמריקן אקספרס.
           המוצרים במכרזים
           כל המוצרים המוצעים במכרזים חדשים לחלוטין ובאריזתם המקורית.
           על כל המוצרים ישנה אחריות של היצרן/יבואן.
           תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
           מחירי המוצרים (מחיר מחירון) מתקבלים מהיבואנים ואלו המחירים המומלצים על ידיהם.
           מומלץ לבצע סקר שוק לפני ההשתתפות במכרז.
           תנאי תשלום
           תנאי התשלום עבור כל מכרז הם למזומן.
           לאחר זכייה במכרז יצור קשר נציג מחברת אריה קרול בע"מ עם הזוכה לתאום התשלום.
           סכום החיוב יהיה הסכום שבו זכה המשתתף במכרז בתוספת עלות ההובלה של המוצר בדף המכרז.
           לזוכים תהה אפשרות לשלם בגין המוצר בתשלומים בתוספת ריבית לכל תשלום.
           החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה באם לא התקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על הקניה, או מכל סיבה אחרת על פי שיקולה הבלעדי של
           החברה.
 
 
   11.   אספקה:
          זמן ההספקה של המוצר עד 7 ימי עבודה (וזאת במידה ולא חסר המוצר במחסן היבואן).
          אספקה בין אשדוד לחיפה תוך 5 ימי עבודה. 
          במקרים חריגים בשל אילוצים שאינם בשליטתנו שומרת החברה לעצמה את הזכות לזמן אספקה ארוך יותר.   
          החברה תעשה את מרב המאמצים לספק ללקוח את המוצר בזמן הקצר ביותר.
          מועד ההספקה המדויק יתואם טלפונית עם הלקוח לאחר קבלת אישור מחברת האשראי.
          במידה והמוצר המזומן אינו קיים במלאי החברה ולא ניתן לספקו או לספק מוצר זהה במחיר ו/או בתכונות תבוטל הזכייה / ההזמנה.
          ביטול זכייה במכרז
         מכרז יחשב כמבוטל אם יתברר שנגרמה תקלה טכנית בזמן המכרז שנבעה מבעיות תקשורת או מבעיות תוכנה או חומרה או בעיות אחרות שמנעו מהמכרז
         להתקיים באופן תקין.
          החברה תהיה פטורה מחובת פיצוי הלקוח עקב ביטול העסקה מכל סיבה שהיא.
          החברה רשאית לבטל הצעות למכרזים בכל מקרה בו נפלה טעות בהדפסה, הקלדה, תאור או כל פרט המתייחס למכירות במכרזים באתר.
          לקוח אשר מעוניין לבטל זכייתו ישלח הודעת ביטול בפקס או בדואר אלקטרוני, לאחר הספקת המוצר רשאי הלקוח להחזיר את המוצר תוך 14 ימים מיום
          ההזמנה כשהוא סגור וארוז באריזתו המקורית.  
          במקרה כזה יחוייב הלקוח במחירי ההובלה.
 
 
12.     המחירים המפורסמים הם רק לקנייה דרך האתר.
12.1   החברה שומרת לעצמה את הזכות לגהץ את כרטיס האשראי בבית הלקוח לעיסקה בטוחה.

 
 
03-6832442

חיפוש